image image image image image image

SBAC นนทบุรี เปิดรับสมัครนักเรียน / นักศึกษาใหม่ ในระดับ ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2558  รอบ เช้า - บ่าย - ค่ำ - อาทิตย์

อ่านรายละเอียด / สมัคร Online

SBAC MAIL เป็นเครื่องมือสำหรับการสื่อสารความร่วมมือ และการเผยแพร่ของ Google App for Education ที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยรวมถึงบัญชีอีเมลบนโดเมนของวิทยาลัย ทำให้การเรียนการสอนให้มีความทันสมัย เพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสารบน Social Network และการเรียนเป็นเรื่องง่ายเพียงแค่...คลิก!!!

เข้าสู่ระบบ

Educational Online Service (SBAC-EOS) ระบบบริการทางการศึกษาออนไลน์ ที่ทันสมัย สามารถให้ นักเรียน/นักศึกษา และผู้ปกครอง เข้าไปตรวจสอบข้อมูลต่างๆได้ทุกที่ ทุกเวลา เช่น ข้อมูลคะแนนเก็บ ผลการเรียน ตารางเรียน ผลการมาเรียน และข้อมูลการเงิน เป็นต้น

เข้าสู่ระบบ

ข่าว ประชาสัมพันธ์ SBAC

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC) แสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการ ดร.ประสาน ประวัติรุ่งเรือง ที่ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับจังหวัด ประเภทบุคคล และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัล เครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมดีเด่น ด้านการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ประเภทสถานศึกษา โดยมีท่านผู้จัดการ ดร.พรพิมล ประวัติรุ่งเรือง และท่านอาจารย์ธีรภัทร ประวัติรุ่งเรือง เข้ารับรางวัลแทนท่านผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ณ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

ตารางการแบ่งสาย การแข่งขัน
“เอสแบค ฟุตซอลนักเรียน คัพ” ประจำปีการศึกษา 2557

1.โปรแกรมการแข่งขันฟุตซอล SBAC ปี 2557 (รุ่นอายุ 13 ปี)
2.โปรแกรมการแข่งขันฟุตซอล SBAC ปี 2557 (รุ่นอายุ 15 ปี)
3.โปรแกรมการแข่งขันฟุตซอล SBAC ปี 2557 (รุ่นอายุ 18 ปี) 


วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC) แสดงความยินดีกับ ท่านผู้อำนวยการ ดร.ประสาน ประวัติรุ่งเรือง เข้ารับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ และนางสาวเสาวลักษณ์ บุญมาก นักศึกษาสาขาการบัญชี เข้ารับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา และทางวิทยาลัยฯได้จัดพิธีอัญเชิญรางวัลพระราชทาน ที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาสู่วิทยาลัยฯ เพื่อเป็นการยกย่องและประกาศเกียรติคุณแด่บุคคล องค์กร โดยมีผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษา ร่วมในครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗


วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี(SBAC)โดยอาจารย์ธนารักษ์ สายรัตน์ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวด คือ นายชิตพล แซนเนอร์ ปวส.2/1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในการประกวด Elite Model Look Thailand 2014 ได้รับรางวัล 2 รางวัล คือ 1.รางวัลชนะเลิศฝ่ายชาย "The Winner Elite Model Look Thailand 2014" 2.รางวัลขวัญใจ "Popular Vote Elite Model Look Thailand 2014" และเป็นตัวแทนฝ่ายชายระดับประเทศของประเทศไทย ไปแข่งขันต่อที่ เซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน การประกวดในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 ที่ รอยัล จูบิลี่ฮอลล์ อิมแพค เมืองทองธานี โดยมีผู้บริหาร ครูอาจารย์ SBAC นนทบุรี และ ครูอาจารย์ SBAC สะพานใหม่ ร่วมงานและแสดงความยินดีในครั้งนี้


Vote : 19.นายชิตพล แซนเนอร์การประชุมเรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับสถานประกอบการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี(SBAC)โดยท่านผู้จัด ดร.พรพิมล ประวัติรุ่งเรือง เข้าร่วม การประชุม "การฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับสถานประกอบการ" จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 โดยมีผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษา หน่วยงาน และสถานประกอบการ ร่วมประชุมในครั้งนี้


โครงการคนรุ่นใหม่ไม่ใฝ่หายาเสพติด
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี(SBAC)โดยผูู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้เรียน นายปรีชา ดาราเย็น จัดโครงการ คนรุ่นใหม่ไม่ไฝ่หายาเสพติด โดยมีผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษา ร่วมโครงการ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ กองพันทหารสื่อสารที่ 21 สะพานใหม่-ดอนเมือง

ทอดผ้าป่าการศึกษา 2557
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี(SBAC) โดยท่านผู้อำนวยการ ดร.ประสาน ประวัติรุ่งเรือง ร่วมงานพิธีทอดผ้าป่าการศึกษาและพิธีมอบทุนผ้าป่าการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ โดยมีผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง ร่วมงานในครั้งนี้

แถลงข่าวฟุตซอล ประจำปีการศึกษา 2557
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี(SBAC)โดยท่านผู้อำนวยการ ดร.ประสาน ประวัติรุ่งเรือง ร่วมแถลงข่าวการจัดการแข่งขัน"เอสแบคฟุตซอลนักเรียนคัพ ประจำปีการศึกษา 2557" ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1217 โดยมีผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษา นักกีฬา ร่วมงานในครั้งนี้


Love Say Play 3
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี(SBAC)ร่วมโครงการ SMART TEEN: love “say+play” ปี 3 “วัยรุ่นฉลาดรัก รู้จักป้องกัน” โดยผู้จัดงาน เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการนี้ เพื่องกระตุ้นวัยโจ๋ รู้จักป้องกันสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ และให้ความรู้เรื่องของสุขภาพทางเพศในรูปแบบใหม่ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ณ ห้้องประชุมรัตนาธิเบศร์ โดยมี ผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษา ร่วมโครงการในครั้งนี้

กิจกรรมรณรงค์ คนรุ่นใหม่ say yes ปฎิเสธยาเสพติดครั้งที่2
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี(SBAC)โดยท่านผู้จัดการ ดร.พรพิมล ประวััติรุ่งเรือง ร่วมกิจกรรมรณรงค์ คนรุ่นใหม่ say yes ปฎิเสธยาเสพติดครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 โดยมีผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ประชุมผู้ปกครอง 1/2557
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี(SBAC)จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 1/2557 ระหว่างวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2557 โดยมีผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช.1-ปวช.3 ร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งผลการเรียนการสอนและพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา เพื่อสรุปวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ให้กับผู้ปกครองรับทราบ เพื่อให้ทั้งวิทยาลัยฯและผู้ปกครองจะได้มาแก้ไขและพัฒนาบุตรหลานของท่าน เพื่อรับทราบกิจกรรมที่วิทยาลัยฯ จัดให้กับบุตรหลาน ร่วมถึงผลงาน/รางวัลที่ครู นักเรียนนักศึกษา และวิทยาลัยฯที่ได้รับ

Love Say Play วัยรุ่นฉลาดรัก ฉลาดป้องกัน ปี 3

Vote : SBAC นนทบุรี

รูปกิจกรรม Love Say Playประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับการอนุมัติ กยศ. (รายใหม่) ประจำปีการศึกษา 2557 คลิกดูรายชื่อ


 

 SBAC LICENSE


SBAC Presentation

SBAC SAR


SBAC ASSOCIATE


SBAC ASEAN