image image image image image image

SBAC นนทบุรี เปิดรับสมัครนักเรียน / นักศึกษาใหม่ ในระดับ ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2558  รอบ เช้า - บ่าย - ค่ำ - อาทิตย์

อ่านรายละเอียด-สมัครเรียน

SBAC MAIL เป็นเครื่องมือสำหรับการสื่อสารความร่วมมือของ Google App for Education โดยรวมถึงบัญชี Email บนโดเมนของวิทยาลัย ทำให้การเรียนการสอนให้มีความทันสมัย เพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสารบน Social Network และการเรียนเป็นเรื่องง่าย

เข้าสู่ระบบ

Educational Online Service (SBAC-EOS) ระบบบริการทางการศึกษาออนไลน์ ที่ทันสมัย สามารถให้ นักเรียน/นักศึกษา และผู้ปกครอง เข้าไปตรวจสอบข้อมูลต่างๆได้ทุกที่ ทุกเวลา เช่น ข้อมูลคะแนนเก็บ ผลการเรียน ตารางเรียน ผลการมาเรียน และข้อมูลการเงิน เป็นต้น

เข้าสู่ระบบ

ข่าว ประชาสัมพันธ์ SBAC

ประกาศผลรางวัล การแข่งขันทักษะและการประกวด SBAC Nonthaburi Open House 2014


วันวิชาการ OPEN HOUSE 2014
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี(SBAC) โดยท่านผู้อำนวยการ ดร.ประสาน ประวัติรุ่งเรือง ท่านผู้จัดการ ดร.พรพิมล ประวัติรุ่งเรือง ร่วมงาน SBAC NONTHABURI OPEN HOUSE 2014 โดยมีงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น การแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์ การประกวดแกะสลักผลไม้ การประดิษฐ์จากใบตอง การประกวดดนตรีสากล และการประกวด YOUNG TEEN BOY & GIRL 2014 ร่วมไปถึงกับแสดงผลงานทางด้านวิชาของทุกสาขาวิชาและการจัแสดงบูธภายในอีกจำนวนมาก จัดงานเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 โดยมีผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษา สถานประกอบการ ดารา นักแสดง ผู้ปกครอง และชุมชน ร่วมงานในครั้งนี้

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี(SBAC) โดยผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ ด้านกิจกรรม อาจารย์ศิรินันท์ โชติญาณนนท์ ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล โดยทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ได้จัดงานเพื่อสร้างกระแสรณรงค์การต่อต้านการทุจริตและกล้าที่จะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง ซึ่งจะทำให้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยลดลง ภายใต้การนำของนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธาน ป.ป.ช.เป็นประธานเดินรณรงค์ และมีการจัดเสวนาเรื่อง “การเอาชนะสงครามคอร์รัปชั่น ประสบการณ์จากไทยและต่างประเทศ” และยังมีกิจกรรมเปิดตัวหนังสือรวมเรื่องสั้นต่อต้านทุจริต “ฉันจะไม่ปล่อยมือเธอ” โดยเป็นผลงานของนักเขียนชื่อดัง15 คนร่วมเขียน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 โดยมีผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษา ร่วมงานในครั้งนี้

กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี(SBAC) โดย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ ด้านกิจกรรม อาจารย์ศิรินันท์ โชติญาณนนท์ ร่วมงานของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคหายุสมธัมม์ เนื่องด้วยนพเคราะห์และพิธีสืบพระชาตาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ณ วัดเทวราชกุญชร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมี พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมในพิธีฯ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา

ทำบุญใส่บาตรและกิจกรรมเทิดพระเกียรติในหลวงเนื่องในวันพ่อ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี(SBAC) โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา ด้านกิจกรรม จัดงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้า ล้นกระหม่อมที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ด้วยการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ จัดงานขึ้นเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 โดยมีผผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง และสถาบันการศึกษาในเครือ ร่วมงานในครั้งนี้

ค่ายพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้นำ ปวช.2
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี(SBAC) โดยท่านผู้อำนวยการ ดร.ประสาน ประวัติรุ่งเรือง ร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้นำของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 ปีการศึกษา 2557 โดยจัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและสร้างภาวะผู้นำให้กับนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 ก่อนออกไปฝึกประสบการวิชาชีพ จัดกิจกรรมนี้ เมื่อวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2557 โดยมีผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรมค่ายในครั้งนี้

พิธีปิดฟุตซอลนักเรียนคัพ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี(SBAC) โดยท่าน ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขัน "เอสแบค ฟุตซอลนักเรียน คัพ" ประจำปีการศึกษา 2557 ครองถ้วยประทาน พระเจ้าวรงวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และสถาบันการศึกษา ร่วมงานในครั้งนี้

กิจกรรมการประกวดโครงการ โครงงานวิชาชีพ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ แผนกการโรงแรมและการท่องเที่ยว
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี(SBAC) แผนกการโรงแรมและการท่องเที่ยว ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน กิจกรรมการประกวดโครงการ โครงงานวิชาชีพ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ของแผนกการโรงแรมและการท่องเที่ยว โดยมี คุณธนวัฒน์ พรโชคชัย Cabin crew อาจารย์ธนารักษ์ สายรัตน์ หัวหน้าแผนกการโรงแรมและการท่องเที่ยว และอาจารย์ศตพล เดชทองพงษ์ อาจารย์ผู้สอนแผนกการโรงแรมและการท่องเที่ยว เป็นกรรมการในการตัดสิน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องปฏิบัติการแผนกการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี โดยมีอาจารย์ นักเรียนนักศึกษา แผนกการโรงแรมและการท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

กิจกรรมการประกวดโครงการ โครงงานวิชาชีพ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ แผนกการตลาด
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี(SBAC) แผนกการตลาด ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน กิจกรรมการประกวดโครงการ โครงงานวิชาชีพ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ของแผนกการตลาด โดยมี คุณฉัตรชัย ชุมภู ผู้จัดการบริษัท เค เอส พี อุปกรณ์จำกัด อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ เมฆา หัวหน้าแผนกการตลาด และอาจารย์ดนัยภัทร ดีมี อาจารย์ผู้สอนแผนกการตลาด เป็นกรรมการในการตัดสิน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องปฏิบัติการแผนกการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี โดยมีอาจารย์ นักเรียนนักศึกษา แผนกการตลาด ร่วมกิจกรรมที่ผ่านมา

บันทึกเทปรำถวายพระพรฯ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี(SBAC) โดยอาจารย์ศิรินันท์ โชติญาณนนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา (ด้านกิจกรรม) และอาจารย์ผู้ฝึกซ้อม นำนักเรียนนักศึกษา มาบันทึกเทปรำถวายพระพร ๕ ธันวามหาราชา เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๗ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗

ต้อนรับคณะผู้บริหาร Centara Grand at Centara Plaza Ladprao Bangkok มาเยี่ยมชม วิทยาลัยฯ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี(SBAC) โดยท่านผู้จัดการ ดร.พรพิมล ประวัติรุ่งเรือง ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร Centara Grand at Centara Plaza Ladprao Bangkok มาเยี่ยมชม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี เพื่อวางแนวทางการทำความร่วมมือด้านการเรียนการสอน ระบบทวิภาคี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 โดยมีผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษา ร่วมงานในครั้งนี้

แสดงความยินดีกับทิมมี่ ไปประกวด Elite Model Look World 2014
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี(SBAC) โดยท่านผู้จัดการ ดร.พรพิมล ประวัติรุ่งเรือง ได้แสดงความยินดีกับ น้องทิมมี่ (นายชิตพล แซนเนอร์) นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่จะไปประกวด Elite Model Look World 2014 ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 - 4 ธันวาคม 2557 ณ Shenzhen City, Republic of China โดยมีผู้บริหาร ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และตัวแทนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี

SBAC LICENSE


SBAC Presentation

SBAC SAR


SBAC ASSOCIATE


SBAC ASEAN