image image image image image image

SBAC นนทบุรี เปิดรับสมัครนักเรียน / นักศึกษาใหม่ ในระดับ ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2557  รอบ เช้า - บ่าย - ค่ำ - อาทิตย์

อ่านรายละเอียด / สมัคร Online

SBAC MAIL เป็นเครื่องมือสำหรับการสื่อสารความร่วมมือ และการเผยแพร่ของ Google App for Education ที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยรวมถึงบัญชีอีเมลบนโดเมนของวิทยาลัย ทำให้การเรียนการสอนให้มีความทันสมัย เพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสารบน Social Network และการเรียนเป็นเรื่องง่ายเพียงแค่...คลิก!!!

เข้าสู่ระบบ

Educational Online Service (SBAC-EOS) ระบบบริการทางการศึกษาออนไลน์ ที่ทันสมัย สามารถให้ นักเรียน/นักศึกษา และผู้ปกครอง เข้าไปตรวจสอบข้อมูลต่างๆได้ทุกที่ ทุกเวลา เช่น ข้อมูลคะแนนเก็บ ผลการเรียน ตารางเรียน ผลการมาเรียน และข้อมูลการเงิน เป็นต้น

เข้าสู่ระบบ

ข่าว ประชาสัมพันธ์ SBAC


พิธีรับประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี(SBAC) ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) จัดพิธีรับประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.๓ และ ปวส.๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC) และวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) โดยมี ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเอราวัณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

Meeting แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี(SBAC) โดยหัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ธีรภัทร ประวัติรุ่งเรือง จัดงาน BC&IT Congratulations 2013 Fancy Night Party โดยมีท่านผู้อำนวยการ ดร.ประสาน ประวัติรุ่งเรือง ผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมงานในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 ที่ Richmond Hotel ที่ผ่านมา

Meeting แผนกการบัญชี
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี(SBAC) โดยหัวหน้าแผนกการบัญชี อาจารย์ณัฐมนตรา ดาราเย็น จัดงาน Dr. Cr. Accounting Together # 5th Colorful Party โดยมีท่านผู้อำนวยการ ดร.ประสาน ประวัติรุ่งเรือง ผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษาสาขาการบัญชี ร่วมงานในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 ที่ Centara Grand Hotel ที่ผ่านมา


 

Meeting แผนกการตลาด
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี(SBAC) โดยหัวหน้าแผนกตลาด อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ เมฆา จัดงาน SBAC SELLING & MARKETING VINTAGE NIGHT PARTY#2 2013 โดยมีท่านผู้อำนวยการ ดร.ประสาน ประวัติรุ่งเรือง ผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษาสาขาการตลาด ร่วมงานในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2557 ที่ Richmond Hotel ที่ผ่านมา

 


โครงการบริการวิชาการวิชาชีพสู่ชุมชน
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี(SBAC) โดยฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา จัดโครงการบริการวิชาการวิชาชีพสู่ชุมชน ที่โรงเรียนวัดสันตยาราม ต.พรหมมณี อ.เมือง จ.นครนายก เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษา และชุมชน ร่วมโครงการในครั้งนี้


้าป่าการศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี(SBAC) โดยท่านผู้อำนวยการ ดร.ประสาน ประวัติรุ่งเรือง ร่วมงาน ผ้าป่าการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี โดยงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน และอาหารกลางวัน โดยมีผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ร่วมงานในครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี

รับใบประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด ระดับผู้บริหาร และครูแกนนำ ประจำปีการศึกษา 2555
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี(SBAC) โดยผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้เรียน อาจารย์ปรีชา ดาราเย็น ผู้บริหาร ครูอาจารย์ เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด ระดับผู้บริหาร และครูแกนนำ ประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ สภากาชาดไทย

ศึกษาดูงานรายการเรื่องเล่าเช้านี้
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี(SBAC) โดยหัวแผนกการตลาด อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ เมฆา นำนักเรียนนักศึกษา สาขาการขายและสาขาการตลาด ไปศึกษาดูงาน รายการเรื่องเล่าเช้านี้ ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ อาคารมาลีนนท์

Meeting แผนกการโรงแรมและการท่องเที่ยว
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี(SBAC) โดยหัวหน้าแผนกการโรงแรมและการท่องเที่ยว อาจารย์ธนารักษ์ สายรัตน์ จัดงาน Hotel & Tourism Angle Night Party 2014 โดยมีท่านผู้อำนวยการ ดร.ประสาน ประวัติรุ่งเรือง ผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษาสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ร่วมงานในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพพันธ์ 2557 ที่ Centara Grand Hotel ที่ผ่านมา

SBAC LICENSE


SBAC Presentation

รายงาน ผลประเมินคุณภาพ

SBAC SAR


SBAC ASSOCIATE


SBAC ASEAN