image image image image image

SBAC นนทบุรี เปิดรับสมัครนักเรียน / นักศึกษาใหม่ ในระดับ ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2557  รอบ เช้า - บ่าย - ค่ำ - อาทิตย์

อ่านรายละเอียด / สมัคร Online

SBAC MAIL เป็นเครื่องมือสำหรับการสื่อสารความร่วมมือ และการเผยแพร่ของ Google App for Education ที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยรวมถึงบัญชีอีเมลบนโดเมนของวิทยาลัย ทำให้การเรียนการสอนให้มีความทันสมัย เพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสารบน Social Network และการเรียนเป็นเรื่องง่ายเพียงแค่...คลิก!!!

เข้าสู่ระบบ

Educational Online Service (SBAC-EOS) ระบบบริการทางการศึกษาออนไลน์ ที่ทันสมัย สามารถให้ นักเรียน/นักศึกษา และผู้ปกครอง เข้าไปตรวจสอบข้อมูลต่างๆได้ทุกที่ ทุกเวลา เช่น ข้อมูลคะแนนเก็บ ผลการเรียน ตารางเรียน ผลการมาเรียน และข้อมูลการเงิน เป็นต้น

เข้าสู่ระบบ

ข่าว ประชาสัมพันธ์ SBAC


Love Say Play วัยรุ่นฉลาดรัก ฉลาดป้องกัน ปี 3

Vote : SBAC นนทบุรี

รูปกิจกรรม Love Say Playประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับการอนุมัติ กยศ. (รายใหม่) ประจำปีการศึกษา 2557 คลิกดูรายชื่อ


 


 
๑๒ สิงหามหาราชีนี
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี(SBAC)โดยท่านผู้อำนวยการ ดร.ประสาน ประวัติรุ่งเรือง ร่วมกิจกรรมรำลึกพระคุณแม่ ๑๒ สิงหามหาราชินี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ รวมถึงเชิดชูบทบาทของแม่ที่ทุ่มเทอบรมเลี้ยงดูลูกให้เป็นคนดี และส่งเสริมให้เด็กได้แสดงความกตัญญูกตเวที และระลึกถึงพระคุณของแม่ จัดขึ้นวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยมีผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ย้อนรอยวีรบุรุษสยาม สืบสานวัฒนธรรมกลาง
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี(SBAC)โดยอาจารย์ธนารักษ์ สายรัตน์ หัวหน้าแผนกการโรงแรมและการท่องเที่ยว จัดโครงการย้อนรอยวีรบุรุษสยาม สืบสานวัฒนธรรมกลาง เพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึกรักความเป็นไทย อนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย โดยนำนักเรียน ปวช.3 สาขาการท่องเที่ยว ย้อนรอยวีรบึรุษสยาม สืบสานวัฒนธรรมกลางที่จังหวัดเพรชบุรี เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2557 โดยมีอาจารย์สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวและอาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมโครงการในครั้งนี้

ย้อนรอยอารยธรรมขอมโบราณ สืบสานวัฒนธรรมอีสาน
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี(SBAC)โดยอาจารย์ธนารักษ์ สายรัตน์ หัวหน้าแผนกการโรงแรมและการท่องเที่ยว จัดโครงการย้อนรอยอารยธรรมขอมโบราณ สืบสานวัฒนธรรมอีสาน เพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึกรักความเป็นไทย อนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย โดยนำนักเรียน ปวช.2 สาขาการท่องเที่ยว ย้อนรอยอารยธรรมขอมโบราณ สืบสานวัฒนธรรมอีสานที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2557 โดยมีอาจารย์สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวและอาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมโครงการในครั้งนี้

High School Music Love Unity
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี(SBAC)โดยท่านผู้อำนวยการ ดร.ประสาน ประวัติรุ่งเรือง ท่านผู้จัดการ ดร.พรพิมล ประวัติรุงเรือง ร่วมกิจกรรม High School Music Love Unity โดยมีผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ร่วมกิจกรรมในครั้ง จัดขึ้นที่ ศูนย์อาหาร ของวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี(SBAC)
โดยท่านผู้จัดการ ดร.พรพิมล ประวัติรุ่งเรือง รับป้ายสัญลักษณ์รับรองมาตรฐาน Clean Food Good Taste ประจำปีการศึกษา 2557 ในโครงการนครนนท์ อาหารสะอาด รสชาติอร่อย เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ที่อาคาร 2ชั้น 5 ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลนนทบุรี


วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี(SBAC)โดยท่านผู้อำนวยการ ดร.ประสาน ประวัติรุ่งเรือง ผู้บริหาร ครูคณาจารย์ นักเรียนนักศึกษา มาบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗แห่เทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี(SBAC)โดยท่านผู้อำนวยการ ดร.ประสาน ประวัติรุ่งเรือง ร่วมกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมีผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (ศูนย์นนทบุรี) ร่วมงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมการแห่เทียนเข้าพรรษาและถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ วัดบัวขวัญ จังหวัดนนทบุรี

พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี(SBAC) วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) และ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ จัดกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ชั้น ตรี - โท - เอก เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยมี พระพรหมสุธี กรรมการเถรสมาคม เป็นประธาน ร่วมถึงมีผู้บริหาร ครูอาจารย์ ของ ๓ สถาบัน ร่วมงานในครั้งนี้

หล่อเทียนพรรษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี(SBAC) โดยท่านผู้จัดการ ดร.พรพิมล ประวัติรุ่งเรือง ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมีผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (ศูนย์นนทบุรี) ร่วมงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมการเข้าพรรษา จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์อาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี

รับน้องแผนกการตลาด
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี(SBAC) แผนกการตลาด จัดกิจกรรม สานสัมพันธ์พี่น้อง รุ่นที่ 4 แผนกการตลาด เพื่อสานสัมพันธ์พี่น้องและเสริมสร้างความสามัคคีภายในวิทยาลัยฯและแผนกฯ จัดขึ้นในวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนนักศึกษาแผนกการตลาด ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


อันเชิญและบรวงสรวงท้าวชัยมงคลเทเวศน์
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี(SBAC) คณะผู้ก่อตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ SBAC นนทบุรี และ SBAC สะพานใหม่, มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ และโรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษาเข้าร่วมพิธีอัญเชิญและบวงสรวงท้าวชัยมงคลเทเวศน์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยมีผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

รับน้องแผนกสาขาต่างประเทศ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี(SBAC) แผนกภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม สานสัมพันธ์พี่น้อง FLD 2014 เพื่อสานสัมพันธ์พี่น้องและเสริมสร้างความสามัคคีภายในวิทยาลัยฯและแผนกฯ จัดขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนนักศึกษาแผนกภาษาต่างประเทศ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ผอ.ร่วมแถลงข่าวงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2557
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี(SBAC) โดยท่านผู้อำนวยการ ดร.ประสาน ประวัติรุ่งเรือง ผู้บริหาร ครูอาจารย์ และนักเรียนนักศึกษา ร่วมแถลงข่าวงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อรณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนได้รู้และเข้าใจในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา รณรงค์และปลูกฝังให้พุทธศาสนิกชนรู้จักหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ส่งเสริมและจรรโลงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญสืบไป จัดขึ้นวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗

รับน้องแผนกบัญชี
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี(SBAC) แผนกบัญชี จัดกิจกรรม สานสัมพันธ์พี่น้อง The 4 Accounting Party 2014 เพื่อสานสัมพันธ์พี่น้องและเสริมสร้างความสามัคคีภายในวิทยาลัยฯและแผนกฯ จัดขึ้นในวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนนักศึกษาแผนกบัญชี ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

วันต่อต้านยาเสพติด
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี(SBAC) จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปีการศึกษา 2557 โดยมีการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และร่วมกิจกรรม "คนรุ่นใหม่ SAY NO ยาเสพติด " จัดขึ้นวันที่ 26 มิถุนายน 2557 โดยมีผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

วันสุนทรภู่
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี(SBAC) จัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงสุนทรภู่ครูกวี เพื่อเป็นการยกย่องบุคคลสำคัญของโลก มหากวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยในงานมีพิธีวางพวงมาลัย, กล่าวสดุดีสุนทรภู่ครูกวี และอ่านประวัติและผลงานเป็นภาษาไทย, กล่าวถึงความสำคัญของสุนทรภู่ครูกวี รวมถึงมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติและผลงานของสุนทรภู่ครูกวี จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557

รับน้องแผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี(SBAC) แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก จัดกิจกรรม สานสัมพันธ์พี่น้องหลอมใจ CG เป็นหนึ่งเดียว เพื่อสานสัมพันธ์พี่น้องและเสริมสร้างความสามัคคีภายในวิทยาลัยฯและแผนกฯ จัดขึ้นในวันที่ 26 มิถุนายน 2557 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนนักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

รับน้องแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี(SBAC) แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม สานสัมพันธ์พี่น้อง นักเรียนนักศึกษา BC&IT เพื่อสานสัมพันธ์พี่น้องและเสริมสร้างความสามัคคีภายในวิทยาลัยฯและแผนกฯ จัดขึ้นในวันที่ 25 มิถุนายน 2557 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนนักศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

SBAC LICENSE


SBAC Presentation

รายงาน ผลประเมินคุณภาพ

SBAC SAR


SBAC ASSOCIATE


SBAC ASEAN