image image image image image image

SBAC นนทบุรี เปิดรับสมัครนักเรียน / นักศึกษาใหม่ ในระดับ ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2558  รอบ เช้า - บ่าย - ค่ำ - อาทิตย์

อ่านรายละเอียด-สมัครเรียน

SBAC MAIL เป็นเครื่องมือสำหรับการสื่อสารความร่วมมือของ Google App for Education โดยรวมถึงบัญชี Email บนโดเมนของวิทยาลัย ทำให้การเรียนการสอนให้มีความทันสมัย เพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสารบน Social Network และการเรียนเป็นเรื่องง่าย

เข้าสู่ระบบ

Educational Online Service (SBAC-EOS) ระบบบริการทางการศึกษาออนไลน์ ที่ทันสมัย สามารถให้ นักเรียน/นักศึกษา และผู้ปกครอง เข้าไปตรวจสอบข้อมูลต่างๆได้ทุกที่ ทุกเวลา เช่น ข้อมูลคะแนนเก็บ ผลการเรียน ตารางเรียน ผลการมาเรียน และข้อมูลการเงิน เป็นต้น

เข้าสู่ระบบ

สมัครเรียน Online

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี
เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษา
เข้ารับการศึกษาใหม่ในระดับ ปวช. ปวส. ประจำปีการศึกษา 2558
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
โทร. 02 589 1133 ต่อ 150 - 155
อ.นวรัตน์ ปลื้มสติ โทร.087-301-0087
อ. วัชรพล รู้แผน โทร. 080-220-0077

หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 • สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขางานการบัญชี
 • สาขางานการขาย
 • สาขางานภาษาต่างประเทศ
 • สาขางานการเลขานุการ
 • สาขางานการท่องเที่ยว
 • สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก

 • ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
 • สาขาวิชาโลจิสติกส์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
 • สาขาวิชาธุรกิจท่องเที่ยว
 •  

  คุณสมบัติของผู้สมัคร

  ระดับ ปวช. : ชาย/หญิง จบการศึกษาระดับ ม.3 หรือเทียบเท่า
  ระดับ ปวส. : ชาย/หญิง จบการศึกษาระดับ ปวช., ม.6 หรือเทียบเท่า
  เปิดรับ : รอบเช้า, รอบบ่าย, รอบเสาร์-อาทิตย์, รอบวันอาทิตย์ (วันเดียวเรียนแบบโมดูล) , รอบค่ำ

   

  กำหนดการและวิธีการสมัคร

  ขอรายละเอียดและสมัครเรียนได้ด้วยตนเอง

   

  หลักฐานการสมัครที่ต้องนำมาในวันมอบตัว

  1. ใบ ปพ. 1 ตัวจริงหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ 
  2. สำเนาบัตรประชาชน 
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน 
  4. รูปถ่ายสวมชุดนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป 
  5. ค่าเล่าเรียน

  ส่ง : ฝ่ายแนะแนว วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี
  49/178 หมู่ 8 ถ.รัตนธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทุบรี 11000
  โทรศัพท์ : 0-2589-1133 
  โทรสาร : 0-2589-9889

   

  บริการและสิทธิพิเศษ

  1. เบิกค่าเล่าเรียนตามระเบียบราชการ
  2. ระดับปวช. มีเงินอุดหนุนตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
  3. มีทุนการศึกษา ประเภททุนเรียนดี ทุนนักกีฬา และทุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
  4. มีโครงการเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.) 
  5. นักเรียน-นักศึกษา ชาย/หญิง มีสิทธิเรียน ร.ด. ตามระเบียบของกรมรักษาดินแดน
  6. ได้รับสิทธิ์ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร 
  7. บริการประกันอุบัติเหตุ
  8. บริการจัดหาที่ฝึกงานระหว่างเรียน และช่วยหางานให้เมื่อเรียนจบ
  9. ห้องเรียนปรับอากาศทุกห้อง
  10. เรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างชาติ

   

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  อาจารย์นวรัตน์ ปลื้มสติ โทร. 087-301-0087

  อาจารย์วัชรพล รู้แผน โทร. 080-220-0077

  ฝ่ายแนะแนวการศึกษา งานรับสมัครเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี
  49/178 หมู่ 8 ถ.รัตนธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
  โทรศัพท์ : 0-2589-1133 ต่อ 150-155
  โทรสาร : 0-2589-9889

  สมัครเรียน Online

  SBAC LICENSE


  SBAC Presentation

  SBAC SAR


  SBAC ASSOCIATE


  SBAC ASEAN