เลือกหน้า

เปิดรับสมัครประจำปีการศึกษา 2560

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ ระดับ ปวช.และ ปวส.

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
• สาขาวิชาการบัญชีเพิ่มเติม

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ระดับ ปวช. : ชาย/หญิง จบการศึกษาระดับ ม.3 หรือเทียบเท่า
ระดับ ปวส. : ชาย/หญิง จบการศึกษาระดับ ปวช… เพิ่มเติม

ข้อมูลการสมัคร

หลักฐานการสมัครที่ต้องนำมาในวันมอบตัว
1. ใบ ปพ. 1 ตัวจริงหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ
2. สำเนาบัตรประชาชน… เพิ่มเติม

บริการและสิทธิพิเศษ

1. เบิกค่าเล่าเรียนตามระเบียบราชการ
2. ระดับปวช. มีเงินอุดหนุนตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
3. มีทุนการศึกษา ประเภททุนเรียนดี ทุนนักกีฬา และทุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์… เพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

อาจารย์วัชรพล รู้แผน โทร. 080-220-0077
ฝ่ายแนะแนวการศึกษา งานรับสมัครเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี
โทรศัพท์ : 0-2589-1133 ต่อ 150-155… เพิ่มเติม

ช่องทางการรับสมัคร

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มและสมัครเรียนได้ที่.. เพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์ SBAC นนทบุรี

SBAC NON App (mParent-MIS)

#โหลดกันหรือยัง #SbacNonApp #mParent ลดช่องว่างระหว่างสถานศึกษ และผู้ปกครอง 1.แจ้งผลการ Scan บัตร และสถิติ 2.คะแนนความประพฤติ 3.ผลการเรียน 4.การเงิน 5.ข่าวประชาสัมพันธ์ *รหัสขอได้ที่ อาจารย์ที่ปรึกษา นะครับ ------------------------- #SBACNON #ปวช #ปวส #อาชีวศึกษา...

อ่านเพิ่มเติม

ขอรับเธอไว้ในหัวใจ SBAC 2561

16 - 18 พฤษภาคม 2561 นักเรียนระดับ ปวช.1 รอบเช้า เรามีนัดกันนะ #พร้อมหรือยังวัยรุ่น #ขอรับเธอไว้ในหัวใจSBAC ------------------------- #SBACNON #ปวช #ปวส #อาชีวศึกษา Website : http://nonthaburi.sbac.ac.th/ Facebook : www.facebook.com/sbacnon LINE@ : @SBACNON Youtube...

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรม SBAC นนทบุรี

ประมวลภาพกิจกรรม ขอรับเธอไว้ในหัวใจของ SBAC 2561

16 – 18 พฤษภาคม 2561 #ขอรับเธอไว้ในหัวใจSBAC ————————- #SBACNON #ปวช #ปวส #อาชีวศึกษา Website : http://nonthaburi.sbac.ac.th/ Facebook : www.facebook.com/sbacnon LINE@ : @SBACNON Youtube : www.youtube.com/sbacnonthaburi Call Center : 02 589...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2561

พิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 วันที่ 19 เมษายน 2561 #พิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ #พี่หมื่น #ออเจ้า...

อ่านเพิ่มเติม

SBAC Department

advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement

SBAC LINK

advertisement advertisement advertisement advertisement

SBAC Association

advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement