ข่าวประชาสัมพันธ์ SBAC นนทบุรี

เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์อาการ SBAC นนทบุรี เวลา 08.00 – 13.30 น. ขอเชิญคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา...

อ่านเพิ่มเติม

70 ปีครองราชย์น้อมใจเทิดพระเกียรติฯ

70 ปีครองราชย์น้อมใจเทิดพระเกียรติฯ วันมหามงคลของเราชาวไทย 9 มิถุนายน 2559 เนื่องในโอกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักศึกษา ขอถวายพระพร ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน...

อ่านเพิ่มเติม

การอบรม “เยาวชนไทยกับภัยไซเบอร์”

อย่าพลาด!!! กิจกรรมดีๆ ฟรีตลอดงาน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการอบรมการเรียนรู้โลกออนไลน์อย่างชาญฉลาด ในหัวข้อ “เยาวชนไทยกับภัยไซเบอร์” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผู้เชี่ยวชาญจาก Illinois...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม SBAC นนทบุรี

ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา

ดร.พรพิมล ประวัติรุ่งเรือง พร้อมตัวแทนคณะครู นักเรียนนักศึกษา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559 ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559

อ่านเพิ่มเติม

วันภาษาไทยแห่งชาติ

SBAC นนทบุรี จัดกิจกรรม วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีท่านรองผู้อำนวยการ อาจารย์อุทัยวรรณ อ้นใจหาญ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักศึกษาร่วมกิจกรรม ภายในงานมีการจัดการแสดง บูธวันภาษาไทยของนักศึกษา และการประกวดเพลงลูกทุ่ง ณ...

อ่านเพิ่มเติม

เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มูลนิธิประวัติรุ่งเรือง  โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา จัดโครงการเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี จัดกิจกรรม พิธีแห่เทียนเข้าพรรษา  ประจำปีการศึกษา 2559 ณ วัดบัวขวัญ จังหวัดนนทบุรี โดยมีท่านผู้อำนวยการ ดร.ประสาน ประวัติรุ่งเรือง และคณะผู้บริหาร ตัวแทนครู นักเรียนศึกษาเข้าร่วมกิจจกรรมในครั้งนี้ ในวันที่ 13 กรกฎาคม...

อ่านเพิ่มเติม

SBAC Department

advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement

SBAC LINK

advertisement advertisement advertisement advertisement

SBAC Association

advertisement advertisement advertisement

วิดิทัศน์แนะนำ SBAC นนทบุรี

บรรยากาศ SBAC นนทบุรี