เลือกหน้า

เปิดรับสมัครประจำปีการศึกษา 2560

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ ระดับ ปวช.และ ปวส.

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
• สาขาวิชาการบัญชีเพิ่มเติม

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ระดับ ปวช. : ชาย/หญิง จบการศึกษาระดับ ม.3 หรือเทียบเท่า
ระดับ ปวส. : ชาย/หญิง จบการศึกษาระดับ ปวช… เพิ่มเติม

ข้อมูลการสมัคร

หลักฐานการสมัครที่ต้องนำมาในวันมอบตัว
1. ใบ ปพ. 1 ตัวจริงหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ
2. สำเนาบัตรประชาชน… เพิ่มเติม

บริการและสิทธิพิเศษ

1. เบิกค่าเล่าเรียนตามระเบียบราชการ
2. ระดับปวช. มีเงินอุดหนุนตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
3. มีทุนการศึกษา ประเภททุนเรียนดี ทุนนักกีฬา และทุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์… เพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

อาจารย์วัชรพล รู้แผน โทร. 080-220-0077
ฝ่ายแนะแนวการศึกษา งานรับสมัครเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี
โทรศัพท์ : 0-2589-1133 ต่อ 150-155… เพิ่มเติม

ช่องทางการรับสมัคร

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มและสมัครเรียนได้ที่.. เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ SBAC นนทบุรี

ประกาศแจ้งวิทยาลัยฯ ปิดทำการ ในวันที่ 21 – 28 ตุลาคม 2560

ประกาศแจ้งวิทยาลัยฯ ปิดทำการ ในวันที่ 21 - 28 ตุลาคม 2560 เปิดทำการในวันที่ 29 ตุลาคม 2560 และเปิดเทอมวันที่ 30 ตุลาคม 2560 นะครับ ------------------------- #SBACNON #ปวช #ปวส #อาชีวศึกษา Website : http://nonthaburi.sbac.ac.th/ Facebook : www.facebook.com/sbacnon...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม SBAC นนทบุรี

โครงการ เราเปลี่ยน โลกเปลี่ยน We Change World Change

SBAC สะพานใหม่ SBAC นนทบุรี ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) กับ ศูนย์เยาวชนพลเมืองดี สร้างสื่อ สร้างสรรค์สังคม (YCM : Youth Civic Media Learning Center) ในโครงการ #เราเปลี่ยน_โลกเปลี่ยน #WeChangeWorldChange โดยมี ท่าน ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง...

อ่านเพิ่มเติม

ประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวตกรรมสื่อการสอนทางอาชีวศึกษา ครั้งที่10

ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ที่ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ และเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณทุกๆท่าน ในงาน #ประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวตกรรมสื่อการสอนทางอาชีวศึกษาครั้งที่10 ในวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา -------------------------...

อ่านเพิ่มเติม

SBAC Department

advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement

SBAC LINK

advertisement advertisement advertisement advertisement

SBAC Association

advertisement advertisement advertisement