เลือกหน้า

เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส.

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ ระดับ ปวช.และ ปวส.

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
• สาขาวิชาการบัญชีเพิ่มเติม

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ระดับ ปวช. : ชาย/หญิง จบการศึกษาระดับ ม.3 หรือเทียบเท่า
ระดับ ปวส. : ชาย/หญิง จบการศึกษาระดับ ปวช… เพิ่มเติม

ข้อมูลการสมัคร

หลักฐานการสมัครที่ต้องนำมาในวันมอบตัว
1. ใบ ปพ. 1 ตัวจริงหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ
2. สำเนาบัตรประชาชน… เพิ่มเติม

บริการและสิทธิพิเศษ

1. เบิกค่าเล่าเรียนตามระเบียบราชการ
2. ระดับปวช. มีเงินอุดหนุนตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
3. มีทุนการศึกษา ประเภททุนเรียนดี ทุนนักกีฬา และทุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์… เพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

อาจารย์วัชรพล รู้แผน โทร. 095-9865646

ฝ่ายแนะแนวการศึกษา งานรับสมัครเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี

โทรศัพท์ : 0-2589-1133 ต่อ 150-155… เพิ่มเติม

ช่องทางการรับสมัคร

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มและสมัครเรียนได้ที่.. เพิ่มเติม
กิจกรรม SBAC นนทบุรี

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนซ่อม

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนซ่อม 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการลงทะเบียนเรียนซ่อม  sbac-f-15-003 ใบลงทะเบียนเรียนซ่อม 309.00 KB Download   2. กรอกรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนซ่อมในแบบฟอร์ม (ไม่เกิน 12 หน่วยกิต) 3. ชำระเงินผ่าน QR CODE ด้านล่าง หรือโอนเงินเข้าบัญชีวิทยาลัยฯ...

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศการคัดเลือกครูในดวงใจศิษย์ ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๖๔

ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC) เรื่องการคัดเลือกครูในดวงใจศิษย์ ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๖๔ ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องการคัดเลือกครูในดวงใจศิษย์ ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๖๔ 1.28 MB Download  รายชื่อครูในดวงใจศิษย์ ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๖๔ [wpdm_package...

อ่านเพิ่มเติม

SBAC Department

advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement

SBAC LINK

advertisement advertisement advertisement advertisement

SBAC Association

advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement