เลือกหน้า
กำหนดการ  พิธีฝึกซ้อมและมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2561

กำหนดการ พิธีฝึกซ้อมและมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2561

กำหนดการพิธีฝึกซ้อมและมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ ( SBAC ) และวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี (SBAC ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประธานพิธี พลเอกกัมปนาท  รุดดิษฐ์  องคมนตรี

พิธีการฝึกซ้อม

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม  2562      เช้า     เวลา   08.00 – 12.00 น.    ฝึกซ้อม สถานที่  SBAC นนทบุรีบ่าย    เวลา   13.00 – 16.00 น.     ฝึกซ้อม(ต่อ)  

วันพุธที่ 20 มีนาคม  2562       เช้า     เวลา   08.00 – 12.00 น.     ถ่ายภาพหมู่ สถานที่  SBAC นนทบุรี(ซ้อมใหญ่ SBAC นนทบุรี) บ่าย    เวลา   13.00 – 16.00 น.     ฝึกซ้อมรับ     

พิธีการฝึกซ้อมใหญ่ ร่วม SBAC นนทบรี และ SBAC สะพานใหม่

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม  2562      เช้า     เวลา   08.00 – 12.00 น.     ฝึกซ้อม สถานที่  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต) บ่าย    เวลา   13.00 – 16.00 น.     ฝึกซ้อม(ต่อ)  

พิธีการรับจริง

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม  2562     เช้า     เวลา   08.00 – 11.00 น.     ถ่ายภาพ สถานที่  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต) เช้า     เวลา   11.00 – 12.00 น.     ลงทะเบียนรายงานตัว    ตั้งแถวเดินขึ้นห้องประชุมปทุมรัตน์  บ่าย    เวลา   12.30 – 16.00 น.     พิธีรับใบประกาศ โดย พลเอกกัมปนาท  รุดดิษฐ์  องคมนตรี

———————————

พิธีมอบเกีรติบัตรเชิดชูเกียรติ “ครูในดวงใจศิษย์” เนื่องในวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 15

พิธีมอบเกีรติบัตรเชิดชูเกียรติ “ครูในดวงใจศิษย์” เนื่องในวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 15

ภาพบรรยากาศในพิธี

พิธีมอบเกีรติบัตรเชิดชูเกียรติ “ครูในดวงใจศิษย์” เนื่องในวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 15

ครูผู้เป็นแบบอย่างตามรอยเท้าพ่อแห่งแผ่นดิน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
—————————-
#SBACNON #ปวช #ปวส #อาชีวศึกษา
Website : http://nonthaburi.sbac.ac.th/
Facebook : www.facebook.com/sbacnon
LINE@ : @SBACNON
Youtube : www.youtube.com/sbacnonthaburi
Call Center : 02 589 1133