เลือกหน้า
สองมือวันทา กราบเท้า บูชาพระคุณแม่
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ สะพานใหม่ และมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
จัดพิธีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ในรัชกาลที่ ๙) เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา “สองมือวันทากราบเท้าแม่”
โดยมี ฯพณฯ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นประธานในพิธี ซึ่งในงานมีกิจกรรมต่างๆ เช่น พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ แม่ดีเด่น กิจกรรม “สองมือวันทา กราบเท้า บูชาพระคุณแม่”

ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องปทุมรัตน์ อาคารหอสมุดประวัติรุ่งเรือง
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
————————-
#SBACNON #ปวช #ปวส #อาชีวศึกษา #สายอาชีพ
Website : http://nonthaburi.sbac.ac.th/
Facebook : www.facebook.com/sbacnon
LINE@ : @SBACNON
Youtube : www.youtube.com/sbacnonthaburi
Call Center : 02 589 1133