เลือกหน้า

ลดช่องว่างระหว่างสถานศึกษ และผู้ปกครอง

1.แจ้งผลการ Scan บัตร และสถิติ
2.คะแนนความประพฤติ
3.ผลการเรียน
4.การเงิน
5.ข่าวประชาสัมพันธ์

*รหัสขอได้ที่ อาจารย์ที่ปรึกษา นะครับ
————————-
#SBACNON #ปวช #ปวส #อาชีวศึกษา
Website : http://nonthaburi.sbac.ac.th/
Facebook : www.facebook.com/sbacnon
LINE@ : @SBACNON
Youtube : www.youtube.com/sbacnonthaburi
Call Center : 02 589 1133