เลือกหน้า

 

โปรแกรมการแข่งขัน “เอสแบค – นอร์ทกรุงเทพ ฟุตซอลนักเรียน คัพ” ครั้งที่ 13  ปีการศึกษา 2561
เวลา วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 รุ่นอายุ หมายเหตุ
09.30 น. อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 3-0 ร.ร.บางกะปิ 13
10.20 น. ร.ร.บางพลีราษฎร์บำรุง 0-3 ร.ร.วัดราชบพิธ 13
11.10 น. ร.ร.วัดราชาธิวาส 2-0 ร.ร.วัดประดู่ในทรงธรรม 13
12.00 น. ร.ร.พรตพิทยพยัต 5-1 ร.ร.ราชวินิตบางแคปานขำ 15
12.50 น. ร.ร.ศรีบุณยานนท์ 2-3 ร.ร.เทศบาลเมืองมาบตาพุด จ.ระยอง 15
13.40 น. ร.ร.ชิโนรสวิทยาลัย 2-5 ร.ร.ทวีธาภิเศก 15
14.30 น. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี 3-0 ร.ร.วัดประดู่ในทรงธรรม 18 เปิดสนาม
15.20 น. ร.ร.ปากพลีวิทยาคาร จ.นครนายก 2-2 ร.ร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 18
16.10 น. ร.ร.พรตพิทยพยัต 0-0 ร.ร.สุรศักดิ์มนตรี 18
เวลา วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 รุ่นอายุ หมายเหตุ
09.30 น. ร.ร.เทศบาลเมืองมาบตาพุด จ.ระยอง 8-0 ร.ร.ญามีอุ้ลอิควาน 13
10.20 น. ร.ร.สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 6-0 ร.ร.ศึกษานารีวิทยา 13
11.10 น. ร.ร.พรตพิทยพยัต 3-0 ร.ร.สมุทรสาครบูรณะ 13
12.00 น. ร.ร.เทพลีลา 1-5 ร.ร.โพธิสารพิทยากร 15
12.50 น. ร.ร.ราชวินิต นนทบุรี 5-0 ร.ร.ประชานิเวศน์ 15
13.40 น. ร.ร.ปทุมคงคาสมุทรปราการ 6-2 ร.ร.บางพลีราษฎร์บำรุง 15
14.30 น. ร.ร.วัดราชาธิวาส 3-2 ร.ร.ชิโนรสวิทยาลัย 18
15.20 น. ร.ร.ราชวินิตบางเขน 5-1 ร.ร.เทพศิรินทร์ กรุงเทพ 18
16.10 น. ร.ร.ญามีอุ้ลอิควาน 2-2 ร.ร.เทพลีลา 18
17.00 น. ร.ร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 3-10 ร.ร.บางมดวิทยา 18
เวลา วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 รุ่นอายุ หมายเหตุ
09.30 น. ร.ร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม VS 13
10.20 น. ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) จ.นครวรรค์ 1-1 ร.ร.ทวีธาภิเศก 13
11.10 น. ร.ร.ปทุมคงคา 1-1 ร.ร.ราชวินิตบางเขน 13
12.00 น. ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ 0-2 ร.ร.ปทุมคงคา 15
12.50 น. ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 5-1 ร.ร.วัดราชาธิวาส 15
13.40 น. ร.ร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 2-0 ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 15
09.30 น. ร.ร.ศรีบุณยานนท์ 6-0 ร.ร.ราชวินิตนนทบุรี 18
14.30 น.  ร.ร.ศรีประจันต์ (เมธีประมุข) จ.สุพรรณบุรี 2-2 ร.ร.บางกะปิ 18
15.20 น. ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) จ.นครวรรค์ 2-1 ร.ร.สิริราชอนุสรณ์ จ.สระแก้ว 18
16.10 น. ร.ร.ราชวินิตบางแคปานขำ 1-5 ร.ร.ปทุมคงคาสมุทรปราการ 18
17.00 น. วิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจ 7-0 ร.ร.พิบูลอุปถัมภ์ 18
เวลา วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 รุ่นอายุ หมายเหตุ
09.30 น. ร.ร.ปทุมคงคาสมุทรปราการ 7-0 ร.ร.สิริราชอนุสรณ์ จ.สระแก้ว 13
10.20 น. ร.ร.ปาโมกข์วิทยาภูมิ 2-3 ร.ร.สมุทรสาครวุฒิชัย 13
11.10 น. ร.ร.ชิโนรสวิทยาลัย 0-1 ร.ร.บางแพปฐมพิทยา จ.ราชบุรี 13
12.00 น. ร.ร.สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 2-2 ร.ร.สุรศักดิ์มนตรี 15
12.50 น. ร.ร.บอสโกพิทักษ์ 0-1 ร.ร.ศรีประจันต์ (เมธีประมุข) จ.สุพรรณบุรี 15
13.40 น. ร.ร.สิริราชอนุสรณ์ จ.สระแก้ว 4-0 ร.ร.วัดบวรนิเวศ 15
14.30 น.  ร.ร.ทวีธาภิเศก 4-0 ร.ร.วัดบวรนิเวศ 18
15.20 น. ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ 3-0 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 18
16.10 น. ร.ร.ประชานิเวศน์ 0-6 ร.ร.ปทุมคงคา 18
17.00 น. ร.ร.สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 2-1 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี 18
เวลา วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 รุ่นอายุ หมายเหตุ
09.30 น. ร.ร.วัดบวรนิเวศ 2-1  ร.ร.เทพศิรินทร์ กรุงเทพ 13
10.20 น. ร.ร.วัดเขมาภิรตาราม 0-4 ร.ร.มัธยมวัดเบญจมบพิตร 13
11.10 น. ร.ร.ศรีประจันต์ (เมธีประมุข) จ.สุพรรณบุรี 4-3 ร.ร.ราชวินิตบางแคปานขำ 13
12.00 น. ร.ร.พิบูลอุปถัมภ์ 2-8 ร.ร.ราชวินิตบางเขน 15
12.50 น. ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 1-1 ร.ร.ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 15
13.40 น. ร.ร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 0-4 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 15
14.30 น. ร.ร.วัดประดู่ในทรงธรรม 0-3 ร.ร.ศรีบุณยานนท์ 18
15.20 น. ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1-4 ร.ร.ปากพลีวิทยาคาร จ.นครนายก 18
16.10 น. ร.ร.บางพลีราษฎร์บำรุง 1-4 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ สะพานใหม่ 18
17.00 น. ร.ร.พรตพิทยพยัต 3-2 ร.ร.วัดราชาธิวาส 18
เวลา วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 รุ่นอายุ หมายเหตุ
09.30 น. ร.ร.ราชวินิตบางแคปานขำ 6-2 ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) จ.นครวรรค์ 18
10.20 น. ร.ร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 2-0 ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) จ.นครวรรค์ 13
11.10 น. ร.ร.ทวีธาภิเศก 13
12.00 น. ร.ร.มัธยมวัดเบญจมบพิตร 3-1 ร.ร.ศึกษานารีวิทยา 15
12.50 น. ร.ร.พรตพิทยพยัต 2-0 ร.ร.เทศบาลเมืองมาบตาพุด จ.ระยอง 15
13.40 น. ร.ร.ราชวินิตบางแคปานขำ 2-2 ร.ร.วัดประดู่ในทรงธรรม 15
09.30 น.  ร.ร.สุขุมนวพันธ์ 3-0 ร.ร.ราชวินิตนนทบุรี 18
14.30 น.  ร.ร.สุรศักดิ์มนตรี 3-4 ร.ร.มัธยมวัดเบญจมบพิตร 18
15.20 น. ร.ร.ราชวินิตบางเขน 7-0 ร.ร.ญามีอุ้ลอิควาน 18
16.10 น. ร.ร.เทพศิรินทร์ กรุงเทพ 1-2 ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 18
17.00 น. ร.ร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 4-4 ร.ร.ศรีประจันต์ (เมธีประมุข) จ.สุพรรณบุรี 18
เวลา วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 รุ่นอายุ หมายเหตุ
09.30 น. ร.ร.วัดราชาธิวาส 0-5 ร.ร.เทศบาลเมืองมาบตาพุด จ.ระยอง 13
10.20 น. ร.ร.วัดประดู่ในทรงธรรม 3-3 ร.ร.ญามีอุ้ลอิควาน 13
11.10 น. ร.ร.สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 1-1 ร.ร.พรตพิทยพยัต 13
12.00 น. ร.ร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 4-3 ร.ร.เทพลีลา 15
12.50 น. ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1-5 ร.ร.โพธิสารพิทยากร 15
13.40 น. ร.ร.ราชวินิต นนทบุรี 1-4 ร.ร.ปทุมคงคาสมุทรปราการ 15
14.30 น.  ร.ร.บางมดวิทยา 3-2 ร.ร.วัดราชบพิธ 18
15.20 น. ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 2-2 ร.ร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 18
16.10 น. ร.ร.พรตพิทยพยัต 5-0 ร.ร.ชิโนรสวิทยาลัย 18
17.00 น. ร.ร.ราชวินิตบางเขน 4-1 ร.ร.เทพลีลา 18
เวลา วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 รุ่นอายุ หมายเหตุ
09.30 น. ร.ร.ศึกษานารีวิทยา VS ร.ร.สมุทรสาครบูรณะ 13
10.20 น. อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย VS ร.ร.บางพลีราษฎร์บำรุง 13
11.10 น. ร.ร.บางกะปิ VS ร.ร.วัดราชบพิธ 13
12.00 น. ร.ร.ประชานิเวศน์ VS ร.ร.บางพลีราษฎร์บำรุง 15
12.50 น. ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ VS ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 15
13.40 น. ร.ร.ปทุมคงคา VS ร.ร.วัดราชาธิวาส 15
14.30 น. ร.ร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม VS ร.ร.บางกะปิ 18
15.20 น. ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) จ.นครวรรค์ VS ร.ร.ราชวินิตบางแคปานขำ 18
16.10 น. ร.ร.สิริราชอนุสรณ์ จ.สระแก้ว VS ร.ร.ปทุมคงคาสมุทรปราการ 18
17.00 น. วิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจ VS ร.ร.ทวีธาภิเศก 18
เวลา วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 รุ่นอายุ หมายเหตุ
09.30 น.  ร.ร.ปทุมคงคา 5-0 ร.ร.ปทุมคงคาสมุทรปราการ 13
10.20 น. ร.ร.ราชวินิตบางเขน 7-1 ร.ร.สิริราชอนุสรณ์ จ.สระแก้ว 13
11.10 น. ร.ร.บางแพปฐมพิทยา จ.ราชบุรี 1-3 ร.ร.สมุทรสาครวุฒิชัย 13
12.00 น. ร.ร.พรตพิทยพยัต 3-0 ร.ร.ศรีบุณยานนท์ 15
12.50 น. ร.ร.เทศบาลเมืองมาบตาพุด จ.ระยอง 4-3 ร.ร.วัดประดู่ในทรงธรรม 15
13.40 น. ร.ร.ชิโนรสวิทยาลัย 2-6 ร.ร.สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 15
14.30 น. ร.ร.พิบูลอุปถัมภ์ 1-2 ร.ร.วัดบวรนิเวศ 18
15.20 น. ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ 8-3 ร.ร.ประชานิเวศน์ 18
16.10 น. อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 1-5 ร.ร.ปทุมคงคา 18
17.00 น. ร.ร.สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 12-0 ร.ร.วัดประดู่ในทรงธรรม 18
เวลา วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 รุ่นอายุ หมายเหตุ
09.30 น. ร.ร.ชิโนรสวิทยาลัย 0-4 ร.ร.ปาโมกข์วิทยาภูมิ 13
10.20 น. ร.ร.วัดบวรนิเวศ 1-1 ร.ร.วัดเขมาภิรตาราม 13
11.10 น. ร.ร.เทพศิรินทร์ กรุงเทพ 1-4 ร.ร.มัธยมวัดเบญจมบพิตร 13
12.00 น. ร.ร.ทวีธาภิเศก 2-5 ร.ร.สุรศักดิ์มนตรี 15
12.50 น. ร.ร.บอสโกพิทักษ์ 2-10 ร.ร.สิริราชอนุสรณ์ จ.สระแก้ว 15
13.40 น. ร.ร.ศรีประจันต์ (เมธีประมุข) จ.สุพรรณบุรี 2-5 ร.ร.วัดบวรนิเวศ 15
14.30 น. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี 0-4 ร.ร.ศรีบุณยานนท์ 18
15.20 น. ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1-2 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ สะพานใหม่ 18
16.10 น. ร.ร.บางพลีราษฎร์บำรุง 0-2 ร.ร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 18
17.00 น. ร.ร.พรตพิทยพยัต 1-1 ร.ร.มัธยมวัดเบญจมบพิตร 18
เวลา วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 รุ่นอายุ หมายเหตุ
09.30 น. ร.ร.วัดราชาธิวาส 0-7 ร.ร.ปทุมคงคา 15
10.20 น. ร.ร.ประชานิเวศน์ 1-3 ร.ร.บางพลีราษฎร์บำรุง 15
11.10 น. ร.ร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 3-1 ร.ร.ทวีธาภิเศก 13
12.00 น. ร.ร.พิบูลอุปถัมภ์ 5-1 ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 15
12.50 น.  ร.ร.ราชวินิตบางเขน 2-0 ร.ร.ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 15
13.40 น.  ร.ร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 0-9 ร.ร.มัธยมวัดเบญจมบพิตร 15
09.30 น. ร.ร.วัดประดู่ในทรงธรรม 1-7 ร.ร.ราชวินิตนนทบุรี 18
14.30 น. ร.ร.สุรศักดิ์มนตรี 8-0 ร.ร.ชิโนรสวิทยาลัย 18
15.20 น. ร.ร.ราชวินิตบางเขน 2-1 ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 18
16.10 น. ร.ร.เทพศิรินทร์ กรุงเทพ 2-0 ร.ร.เทพลีลา 18
17.00 น. ร.ร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 3-2 ร.ร.วัดราชบพิธ 18
เวลา วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 รุ่นอายุ หมายเหตุ
09.30 น. VS ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) จ.นครวรรค์ 13
10.20 น. ร.ร.วัดราชาธิวาส 4-3 ร.ร.ญามีอุ้ลอิควาน 13
11.10 น. ร.ร.วัดประดู่ในทรงธรรม 2-4 ร.ร.เทศบาลเมืองมาบตาพุด จ.ระยอง 13
12.00 น. อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 3-2 ร.ร.ศึกษานารีวิทยา 15
12.50 น. ร.ร.ราชวินิตบางแคปานขำ 3-1 ร.ร.ศรีบุณยานนท์ 15
13.40 น. ร.ร.พรตพิทยพยัต 4-0 ร.ร.วัดประดู่ในทรงธรรม 15
14.30 น. ร.ร.บางมดวิทยา 4-1 ร.ร.บางกะปิ 18
15.20 น. ร.ร.ปากพลีวิทยาคาร จ.นครนายก 0-1 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ สะพานใหม่ 18
16.10 น. ร.ร.วัดราชาธิวาส 3-5 ร.ร.มัธยมวัดเบญจมบพิตร 18
17.00 น. ร.ร.ญามีอุ้ลอิควาน 3-4 ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 18
เวลา วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 รุ่นอายุ หมายเหตุ
09.30 น. ร.ร.สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 2-1 ร.ร.สมุทรสาครบูรณะ 13
10.20 น. ร.ร.ศึกษานารีวิทยา 1-2 ร.ร.พรตพิทยพยัต 13
11.10 น. อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 1-1 ร.ร.วัดราชบพิธ 13
12.00 น. ร.ร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 0-2 ร.ร.โพธิสารพิทยากร 15
12.50 น. ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1-2 ร.ร.เทพลีลา 15
13.40 น. ร.ร.ราชวินิต นนทบุรี 3-2 ร.ร.บางพลีราษฎร์บำรุง 15
14.30 น. ร.ร.ศรีประจันต์ (เมธีประมุข) จ.สุพรรณบุรี 1-0 ร.ร.วัดราชบพิธ 18
15.20 น. ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) จ.นครวรรค์ 2-2 ร.ร.ปทุมคงคาสมุทรปราการ 18
16.10 น. ร.ร.สิริราชอนุสรณ์ จ.สระแก้ว 1-4 ร.ร.ราชวินิตบางแคปานขำ 18
17.00 น. วิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจ 5-3 ร.ร.วัดบวรนิเวศ 18
เวลา วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 รุ่นอายุ หมายเหตุ
09.30 น. ร.ร.บางกะปิ VS ร.ร.บางพลีราษฎร์บำรุง 13
10.20 น. ร.ร.ปทุมคงคา VS ร.ร.สิริราชอนุสรณ์ จ.สระแก้ว 13
11.10 น. ร.ร.ราชวินิตบางเขน VS ร.ร.ปทุมคงคาสมุทรปราการ 13
12.00 น. ร.ร.ประชานิเวศน์ VS ร.ร.ปทุมคงคาสมุทรปราการ 15
12.50 น. ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ VS ร.ร.วัดราชาธิวาส 15
13.40 น. ร.ร.ปทุมคงคา VS ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 15
14.30 น. ร.ร.พิบูลอุปถัมภ์ VS ร.ร.ทวีธาภิเศก 18
15.20 น. ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ VS ร.ร.ปทุมคงคา 18
16.10 น. อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย VS ร.ร.ประชานิเวศน์ 18
17.00 น. ร.ร.สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ VS ร.ร.ศรีบุณยานนท์ 18
เวลา วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 รุ่นอายุ หมายเหตุ
09.30 น. ร.ร.ชิโนรสวิทยาลัย VS ร.ร.สมุทรสาครวุฒิชัย 13
10.20 น. ร.ร.วัดบวรนิเวศ VS ร.ร.มัธยมวัดเบญจมบพิตร 13
11.10 น.  ร.ร.บางแพปฐมพิทยา จ.ราชบุรี VS ร.ร.ปาโมกข์วิทยาภูมิ 13
12.00 น. ร.ร.ชิโนรสวิทยาลัย VS ร.ร.สุรศักดิ์มนตรี 15
12.50 น. ร.ร.ทวีธาภิเศก VS ร.ร.สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 15
13.40 น. ร.ร.บอสโกพิทักษ์ VS ร.ร.วัดบวรนิเวศ 15
14.30 น.     – VS     – 18
15.20 น. ร.ร.บางพลีราษฎร์บำรุง VS ร.ร.ปากพลีวิทยาคาร จ.นครนายก 18
16.10 น. ร.ร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า VS วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ สะพานใหม่ 18
17.00 น.  ร.ร.สุรศักดิ์มนตรี VS ร.ร.วัดราชาธิวาส 18
เวลา วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 รุ่นอายุ หมายเหตุ
09.30 น. ร.ร.เทพศิรินทร์ กรุงเทพ 4-2 ร.ร.วัดเขมาภิรตาราม 13
10.20 น. ร.ร.ทวีธาภิเศก 3-2 ร.ร.สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 15
11.10 น. ร.ร.บอสโกพิทักษ์ 1-3 ร.ร.วัดบวรนิเวศ 15
12.00 น. ร.ร.ศรีประจันต์ (เมธีประมุข) จ.สุพรรณบุรี 0-0 ร.ร.สิริราชอนุสรณ์ จ.สระแก้ว 15
12.50 น. ร.ร.พิบูลอุปถัมภ์ 3-1 ร.ร.ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 15
13.40 น. ร.ร.ราชวินิตบางเขน 2-1 ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 15
10.20 น. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี 5-1 ร.ร.ราชวินิตนนทบุรี 18
14.30 น. ร.ร.ชิโนรสวิทยาลัย 0-3 ร.ร.มัธยมวัดเบญจมบพิตร 18
15.20 น. ร.ร.เทพศิรินทร์ กรุงเทพ 5-0 ร.ร.ญามีอุ้ลอิควาน 18
16.10 น. ร.ร.เทพลีลา 2-3 ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 18
เวลา วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 รุ่นอายุ หมายเหตุ
09.30 น. ร.ร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า VS ร.ร.ศึกษานารีวิทยา 15
10.20 น. อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย VS ร.ร.มัธยมวัดเบญจมบพิตร 15
11.10 น. ร.ร.ศรีบุณยานนท์ VS ร.ร.วัดประดู่ในทรงธรรม 15
12.00 น.  ร.ร.ราชวินิตบางแคปานขำ VS ร.ร.เทศบาลเมืองมาบตาพุด จ.ระยอง 15
12.50 น. ร.ร.บางมดวิทยา VS ร.ร.ศรีประจันต์ (เมธีประมุข) จ.สุพรรณบุรี 18
13.40 น. ร.ร.บางกะปิ VS ร.ร.วัดราชบพิธ 18
14.30 น. ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี VS ร.ร.บางพลีราษฎร์บำรุง 18

 

ตารางการแบ่งสายการแข่งขัน “เอสแบค – นอร์ทกรุงเทพ ฟุตซอลนักเรียน คัพ” ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561
รุ่นอายุ 18 ปี  ( 36 ทีม )
สายที่ 1 สายที่ 2
1 ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 6 ร.ร.พรตพิทยพยัต
2 ร.ร.บางพลีราษฎร์บำรุง 7 ร.ร.สุรศักดิ์มนตรี
3 ร.ร.ปากพลีวิทยาคาร จ.นครนายก 8 ร.ร.วัดราชาธิวาส
4 ร.ร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 9 ร.ร.ชิโนรสวิทยาลัย
5 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ สะพานใหม่ 10 ร.ร.มัธยมวัดเบญจมบพิตร
สายที่ 3 สายที่ 4
11 ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) จ.นครวรรค์ 15 วิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจ
12 ร.ร.สิริราชอนุสรณ์ จ.สระแก้ว 16 ร.ร.พิบูลอุปถัมภ์
13 ร.ร.ราชวินิตบางแคปานขำ 17 ร.ร.ทวีธาภิเศก
14 ร.ร.ปทุมคงคาสมุทรปราการ 18 ร.ร.วัดบวรนิเวศ
สายที่ 5 สายที่ 6
19 ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ 23 ร.ร.สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์
20 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 24 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี
21 ร.ร.ประชานิเวศน์ 25 ร.ร.วัดประดู่ในทรงธรรม
22 ร.ร.ปทุมคงคา 26 ร.ร.ศรีบุณยานนท์
สายที่ 7 สายที่ 8
27 ร.ร.ราชวินิตบางเขน 32 ร.ร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
28 ร.ร.เทพศิรินทร์ กรุงเทพ 33 ร.ร.บางมดวิทยา
29 ร.ร.ญามีอุ้ลอิควาน 34 ร.ร.ศรีประจันต์ (เมธีประมุข) จ.สุพรรณบุรี
30 ร.ร.เทพลีลา 35 ร.ร.บางกะปิ
31 ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 36 ร.ร.วัดราชบพิธ
ตารางการแบ่งสายการแข่งขัน “เอสแบค – นอร์ทกรุงเทพ ฟุตซอลนักเรียน คัพ” ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561
รุ่นอายุ 15 ปี  ( 33 ทีม )
สายที่ 1 สายที่ 2
1 ร.ร.พรตพิทยพยัต 6 ร.ร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
2 ร.ร.ราชวินิตบางแคปานขำ 7 ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
3 ร.ร.ศรีบุณยานนท์ 8 ร.ร.เทพลีลา
4 ร.ร.เทศบาลเมืองมาบตาพุด จ.ระยอง 9 ร.ร.โพธิสารพิทยากร
5 ร.ร.วัดประดู่ในทรงธรรม
สายที่ 3 สายที่ 4
10 ร.ร.ราชวินิต นนทบุรี 14 ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
11 ร.ร.ประชานิเวศน์ 15 ร.ร.ปทุมคงคา
12 ร.ร.ปทุมคงคาสมุทรปราการ 16 ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
13 ร.ร.บางพลีราษฎร์บำรุง 17 ร.ร.วัดราชาธิวาส
สายที่ 5 สายที่ 6
18 ร.ร.ชิโนรสวิทยาลัย 22 ร.ร.บอสโกพิทักษ์
19 ร.ร.ทวีธาภิเศก 23 ร.ร.ศรีประจันต์ (เมธีประมุข) จ.สุพรรณบุรี
20 ร.ร.สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 24 ร.ร.สิริราชอนุสรณ์ จ.สระแก้ว
21 ร.ร.สุรศักดิ์มนตรี 25 ร.ร.วัดบวรนิเวศ
สายที่ 7 สายที่ 8
26 ร.ร.พิบูลอุปถัมภ์ 30 ร.ร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า
27 ร.ร.ราชวินิตบางเขน 31 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
28 ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 32 ร.ร.มัธยมวัดเบญจมบพิตร
29 ร.ร.ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 33 ร.ร.ศึกษานารีวิทยา
ตารางการแบ่งสายการแข่งขัน “เอสแบค – นอร์ทกรุงเทพ ฟุตซอลนักเรียน คัพ” ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561
รุ่นอายุ 13 ปี  ( 32 ทีม )
สายที่ 1 สายที่ 2
1 ร.ร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 5 ร.ร.วัดราชาธิวาส
2 ร.ร.ราชวินิต นนทบุรี 6 ร.ร.วัดประดู่ในทรงธรรม
3 ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 7 ร.ร.เทศบาลเมืองมาบตาพุด จ.ระยอง
4 ร.ร.ทวีธาภิเศก 8 ร.ร.ญามีอุ้ลอิควาน
สายที่ 3 สายที่ 4
9 ร.ร.สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 13 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
10 ร.ร.ศึกษานารีวิทยา 14 ร.ร.บางกะปิ
11 ร.ร.พรตพิทยพยัต 15 ร.ร.บางพลีราษฎร์บำรุง
12 ร.ร.สมุทรสาครบูรณะ 16 ร.ร.วัดราชบพิธ
สายที่ 5 สายที่ 6
17 ร.ร.ปทุมคงคา 21 ร.ร.ชิโนรสวิทยาลัย
18 ร.ร.ราชวินิตบางเขน 22 ร.ร.บางแพปฐมพิทยา จ.ราชบุรี
19 ร.ร.ปทุมคงคาสมุทรปราการ 23 ร.ร.ปาโมกข์วิทยาภูมิ
20 ร.ร.สิริราชอนุสรณ์ จ.สระแก้ว 24 ร.ร.สมุทรสาครวุฒิชัย
สายที่ 7 สายที่ 8
25 ร.ร.วัดบวรนิเวศ 29 ร.ร.ศรีประจันต์ (เมธีประมุข) จ.สุพรรณบุรี
26 ร.ร.เทพศิรินทร์ กรุงเทพ 30 ร.ร.ราชวินิตบางแคปานขำ
27 ร.ร.วัดเขมาภิรตาราม
28 ร.ร.มัธยมวัดเบญจมบพิตร
“เอสแบค – นอร์ทกรุงเทพ ฟุตซอล นักเรียน คัพ” ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2561
รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี (เกิด พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป)
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (เกิด พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป)
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (เกิด พ.ศ. 2543 เป็นต้นไป)

สามารถติดต่อขอรับใบสมัคร และส่งสมัครได้ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC)
เลขที่ 49/178 หมู่ 8 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
มือถือ 083-811-9357 (อ.รุ่ง)
โทร 0-2589-1133
โทรสาร 0-2589-9889

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 – 19 ตุลาคม 2561

กำหนดการจับสลากแบ่งสายวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561

ทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 1 – 29 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC)
และศูนย์กีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (รอบรองชนะเลิศ,รอบชิงชนะเลิศ)

Download ระเบียบการ ใบสมัครได้แล้ววันนี้