เลือกหน้า
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ สะพานใหม่ และ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2539 และ ปี 2550 มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงได้รับรางวัลมากมาย เช่น วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) สะพานใหม่ ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ต่อเนื่อง 3 สมั้ย ในปีการศึกษา 2546 , 2550 และ 2554 โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2000 ทั้งระบบ ตัวแทนประเทศไทย แข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาพนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปีซ้อน และวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) ระดับคุณภาพดีมาก ผ่านการรับรองคุณภาพสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล “ระดับดีเยี่ยม” ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐  เปิดสอนหลักสูตรอาชีวศึกษา ในระดับ ปวช. และ ปวส. ปัจจุบันวิทยาลัยฯ กำลังขยายงาน ต้องการรับสมัครผู้ร่วมงานจำนวนมาก ที่มีความกระตือรือร้น รักความก้าวหน้า กล้าคิดกล้าทำ เพื่อร่วมงานกับเราในตำแหน่ง ดังนี้

ร่วมงานกับเรา

อาจารย์ การบัญชี

จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 24 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาเอกประสบการณ์(ปี) : 1 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม

– ช/ ญ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ด้านการดูแลนักเรียน,นักศึกษา หรืองานด้านการศึกษา
– มีบุคลิกภาพ,มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถประสานงานได้ทั้งภายในและภายนอก
– มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้
– มีความเสียสละ อดทน รักในอาชีพครู

อาจารย์การตลาด

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 24 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาเอกประสบการณ์(ปี) : 1 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม

– ช/ ญ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ด้านการดูแลนักเรียน,นักศึกษา หรืองานด้านการศึกษา
– มีบุคลิกภาพ,มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถประสานงานได้ทั้งภายในและภายนอกฃ
– มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้
– มีความเสียสละ อดทน รักในอาชีพครู

อาจารย์คณิตศาสตร์

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 24 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาเอกประสบการณ์(ปี) : 1 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม

– ช/ ญ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ด้านการดูแลนักเรียน,นักศึกษา หรืองานด้านการศึกษา
– มีบุคลิกภาพ,มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถประสานงานได้ทั้งภายในและภายนอก
– มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้
– มีความเสียสละ อดทน รักในอาชีพครู

 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน

จำนวน 1 อัตรา (ด่วน)
1. เพศชาย-หญิง
2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
3. บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส รักงานบริการ
4. ทำงาน 5 วันครึ่ง / สัปดาห์

เจ้าหน้าที่บุคคล

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

– ช/ ญ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ด้านงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างน้อย 1 – 2 ปี
– มีบุคลิกภาพ,มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถประสานงานได้ทั้งภายในและภายนอก
– มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้

อาจารย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

จำนวน 1 อัตรา

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 24 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาเอกประสบการณ์(ปี) : 1 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม

– ช/ ญ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ด้านการดูแลนักเรียน,นักศึกษา หรืองานด้านการศึกษา
– มีบุคลิกภาพ,มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถประสานงานได้ทั้งภายในและภายนอก
– มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้
– มีความเสียสละ อดทน รักในอาชีพครู

สวัสดิการ
1. ประกันอุบัติเหตุ
2. ตรวจสุขภาพประจำปี
3. เครื่องแบบ
4. ท่องเที่ยวประจำปี
5. ประกาศเกียรติคุณ
6. ทุนการศึกษา
7. สวัสดิการครู

เอกสารประกอบการสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. รูปถ่าย 1 นิ้ว
4. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)
5. ใบประกอบวิชาชีพครู สำหรับผู้สมัครตำแหน่งครูผู้สอน (ถ้ามี)
6. หนังสือรับรองการฝึกงาน/ผ่านงาน (ถ้ามี)
7. ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ฯ (สำหรับเพศชาย)

วิธีการติดต่อสมัครงาน
1. สมัครผ่านระบบออนไลน์
2. สมัครด้วยตัวเอง ณ แผนกบุคคล อาคารวิชชานนท์
อาทิตย์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
3. ส่ง Resume พร้อมหลักฐานการสมัครทาง Email: personal@sbacnon.ac.th
4. ส่งจดหมาย มาที่แผนกบุคคล
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี
เลขที่ 49/178 หมู่ 8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 0-2589-1133
โทรสาร: 0-2589-9889