เลือกหน้า

เปิดรับสมัครประจำปีการศึกษา 2562

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ ระดับ ปวช.และ ปวส.

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
• สาขาวิชาการบัญชีเพิ่มเติม

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ระดับ ปวช. : ชาย/หญิง จบการศึกษาระดับ ม.3 หรือเทียบเท่า
ระดับ ปวส. : ชาย/หญิง จบการศึกษาระดับ ปวช… เพิ่มเติม

ข้อมูลการสมัคร

หลักฐานการสมัครที่ต้องนำมาในวันมอบตัว
1. ใบ ปพ. 1 ตัวจริงหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ
2. สำเนาบัตรประชาชน… เพิ่มเติม

บริการและสิทธิพิเศษ

1. เบิกค่าเล่าเรียนตามระเบียบราชการ
2. ระดับปวช. มีเงินอุดหนุนตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
3. มีทุนการศึกษา ประเภททุนเรียนดี ทุนนักกีฬา และทุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์… เพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

อาจารย์วัชรพล รู้แผน โทร. 080-220-0077
ฝ่ายแนะแนวการศึกษา งานรับสมัครเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี
โทรศัพท์ : 0-2589-1133 ต่อ 150-155… เพิ่มเติม

ช่องทางการรับสมัคร

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มและสมัครเรียนได้ที่.. เพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์ SBAC นนทบุรี

กำหนดการ พิธีฝึกซ้อมและมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2561

กำหนดการพิธีฝึกซ้อมและมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ ( SBAC ) และวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี (SBAC ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประธานพิธี พลเอกกัมปนาท  รุดดิษฐ์  องคมนตรี พิธีการฝึกซ้อม วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม ...

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรม SBAC นนทบุรี

พิธีแห่เทียนจำนำพรรษา ร่วมสืบสานประเพณีบุญ 2561

SBAC นนทบุรี ร่วมสืบสานประเพณีบุญ จัดพิธีแห่เทียนจำนำพรรษา ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี #วันเข้าพรรษา ------------------------- #SBACNON #ปวช #ปวส...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีอุปสมบท บรรพชา และบวชเนกขัมมศีลจาริณี

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) นนทบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) สะพานใหม่ และ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ จัดพิธีอุปสมบท บรรพชา และบวชเนกขัมมศีลจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล...

อ่านเพิ่มเติม

SBAC Department

advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement

SBAC LINK

advertisement advertisement advertisement advertisement

SBAC Association

advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement